TÜBİTAK 4006 Robot Bilim

4006 Bilim Fuarları “robot bilim projeleri” uygulamalarımız.

Çocuklarımızı 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun yeni teknolojileri erken yaşta üretici olarak kullanabilecekleri bilgilerle donatarak eğitebilmek hepimizin hayallerinde yer alan bir düşüncedir.  

Bu bağlamda Dünya'da, bilişim teknolojilerinin en üst düzeyde uygulanma alanı olan robot teknolojilerini erken yaş (K12) eğitiminde kullanabilmek birçok gelişmiş ülkede benimsenerek STEM eğitiminin önemli bir bileşeni olarak uygulamaya konmuştur. Örneğin, İngiltere’de, 2014 yılında alınan bir kararla milli eğitim politikası yeniden şekillendirilerek algoritma geliştirme ve robotik uygulamalar ilköğretim 1. kademesinde zorunlu hale getirilmiştir. www.tepav.org.tr/tr/blog/s/4898

Esas olarak robotlar, yapmaları beklenen davranışların ayrıntılı bir şekilde tarif edildiği çalışma talimatlarının (algoritmaların), işlemcilerinin anlayabileceği bir formda kendilerine aktarılmasına gereksinim duyan makine ve teçhizatlar olduğu için, robotlarla erken yaşta tanışıp, kullanabilmeyi öğrenen çocuklarımız yeni yüzyıl gereksinimlerine göre düşünmeyi ve uygulamayı bir arada öğrenebilmektedirler.

Robotik uygulamaları erken yaşlarda eğitimin içine yerleştirmedeki en büyük engel, çocuklarımızın robotlarla iletişim kurabilmeleri için yabancı bir dil (İngilizce) ile yazılan  “code”lar yani şifreler kullanma zorunluluğu ve karmaşık elektronik bilgi altyapısına olan gereksinim olarak özetlenebilir.

ROBOTSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen Türkçe/İngilizce algoritma geliştirme ve robot programlama imkanı sağlayan “iDea“ görsel programlama yazılımı ile ona uyumlu kolayca tak çıkar olarak kullanılabilen robot bileşenleri bu engelleri önemli ölçüde ortadan kaldırıyor.

Robotlarla etkileşimin okuryazarlık başlangıç seviyesine kadar indirilmesini mümkün kılan robot eğitim programının ülke genelindeki ilk yaygın “pilot“ uygulaması 2014-15 öğretim yılında TÜBİTAK öncülüğünde başarıyla uygulandı.  

TÜBİTAK’ın yeni, ücretsiz ve elektronik yayını Bilim Genç, gençleri robot teknolojileriyle tanıştırmak amacıyla ”iDea” ve robot bileşenlerini kullanarak, Türkiye genelinde 21 il ve bağlı ilçedeki 200'e yakın Orta Okulda 6000'e yakın Orta Okul öğrencisinin katıldığı Robot Bilim Projeleri Hazırlanması etkinliğini düzenledi.

ROBOTSAN, etkinliğin başarılı olmasında temel görevi olan, 21 farklı ilden gelen Bilim Merkezleri ve BSM leri proje koordinatörlerinin “Robot bilim proje  yürütücülüğü” eğitimini üstlendi, TÜBİTAK destekli 4006 Bilim Fuarları uygulaması içinde robot bilim projeleri yapılabilmesi için gereken yazılım ve robot bileşenlerini sağladı, örnek proje formatlarını ve internet üzerinden takip edilebilecek halde eğitim ve uygulama materyallerini hazırladı ve yayınladı. (http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/koselerimiz/etkilesimli-bilim)

Koordinatörler de illerinde projeye katılan yaklaşık 200 ortaokuldan 400 proje yürütücüsü öğretmenine aldıkları robot bilim proje uygulama eğitimini aktardı. Eğitilen öğretmenler yaklaşık 6000 öğrenciyle robot bilim projeleri hazırladılar. Öncelikle, projeler yapıldıkları illerde sergilendi, bölgesel seçmeler yapıldı. 21 farklı ilden seçilen 100 proje Ankara’da Final sergisini şenlendirdi. TÜBİTAK 4006 bilim fuarları destek programı kapsamında öğretmenler rehberliğinde, fizik, kimya ve biyoloji mühendislik temel bilgileri kullanılarak, yöresel ve kişisel ilgi alanlarına göre belirlenen ilginç problemlerin çözümüne yönelik hazırlanan projelerde öğrenci katkı oranlarının yüksekliği ve benimseme seviyesi dikkat çekti. 

Robot Bilim Projeleri Final Sergisi'nin önümüzdeki yıllarda, özel ve devlet okullarının katılımıyla düzenlenmesi planlanmakta. Final sergisini takip eden yıllarda farklı ülkelerden gelen yarışmacıların yer aldığı uluslararası bir robot bilim etkinliğine dönüşmesi de amaçlanıyor. 

İlk, orta ve liselerde okuyan öğrencilerinizin STEM eğitim sisteminin temelini oluşturan “robotlarla bilim projeleri” uygulamaları, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projelerini özgünleştirecekleri üretim ortamlarını sağlayabilecek çağdaş yaratıcılık geliştirme ortamlarının uygulamaları konusunda ROBOTSAN tecrübelerini paylaşmaya hazırdır.